Коментуючи законопроекти № 4128 «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та № 4511 «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, визнаному Верховною Радою України державою-агресором», народний депутат, заслужений юрист Україна Василь Німченко заявив, що вони ведуть до прямого втручання держави в права громадян на свободу віросповідання та поглиблює розкол в країні.

Німченко звертає увагу на дискримінаційний характер даних документів і їх невідповідність Конституції України, на що вказали і уповноважений Верховної Ради України з прав людини, і головне науково-експертне управління ВР, однак Комітет з питань культури і духовності все ж рекомендував внести їх на розгляд парламентом.

«Це прямий доказ того, що в країні здійснюється спроба легалізувати наглядові функції, характерні для поліцейської держави. Основний Закон визначає межі правового втручання держави в релігійну діяльність, а саме – тільки в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей», – нагадав нардеп.

Це означає, що особи, які сповідують ту чи іншу релігію, не повинні звітувати перед державою про свою приналежність до тієї чи іншої релігійної громади, пояснив Німченко.

На думку народного депутата, законопроект № 4128 не даремно називають «законом церковного рейдерства», адже автономність релігійних громад захищає стаття 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «Свобода думки, совісті і релігії».

«Складається враження, що мали місце підпали православних церков України, приниження людської гідності віруючих (як це мало місце при Хресній ході влітку 2016 року) – чергова фаза знищення православ’я Центру і Сходу України через «унормований» геноцид за релігійною ознакою», – обурюється народний депутат.

Але також нагадав, що порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань – кримінально каране діяння (стаття 161: Кримінального кодексу України).

«Антицерковниі» законопроекти нагнітають у суспільстві ворожнечу і ненависть, проводять людиноненависницьку політику в залежності від мовної, релігійної та культурної приналежності громадян і поглиблюють розкол в країні», – застерігає Василь Німченко.